Marinetorvet | Garmin | Raymarine | Lowrance | Furuno | Simrad | Humminbird  

    Forsiden Ophavsret Producenter Om kortplotter.com    

Nmea0183 netværk

Nmea0183 er betegnelsen for den helt basale netværksstandard, som benyttes til at sammenkoble marineinstrumenter. Nmea0183 er et åbent netværk, som tillader kommunikation mellem marineinstrumenter af forskellige fabrikater.

 Nmea0183 netværk er indbygget i samtlige moderne kortplottere. Typisk i samme kabel som ledningerne til strøm løber, findes derudover ledningerne til sammenkobling med nmea0183. Sammenkoblingen forgår ved at "flette" ledningerne fra de forskellige instrumenter sammen.

Nmea0183 er ved at blive afløst af nmea2000 standarden, som både er hurtigere, kan håndtere større datamængder og samtidig er lettere at installere og udbygge.

Grundlæggende Nmea 0183

Marineelektronik sammenkobles med nmea 0183, således at der er en sendende enhed (talker) og en eller flere modtagende enheder (listeners). Data fra den sendende enhed transmitteres via "out" portene, også kaldet TX. Den modtagende enhed "lytter" via "in" portene, også kaldet RX.

På nedenstående billede ses et standard strøm/data kabel (Garmin 526) med 2 nmea 0183 porte - dvs. instrumentet kan kommunikere med 2 andre nmea 0183 kompatible instrumenter.

Standard strøm/data kabel med nmea 0183
Standard strøm/data kabel med nmea 0183

Nmea 0183 på den nemme måde

Nmea 0183 har givet mange grå hår i hovedet. Først og fremmest fordi man lader sig forvirre af de mange ledninger og tekniske termer, og fordi der som regel er flere ledninger, der ikke skal bruges til noget.

Sammenkobling med nmea 0183 behøver dog ikke være så vanskeligt, hvis man tager følgende fremgangsmåde:
1. Slå op i installationsvejledningen under ledningsdiagrammet for de to instrumenter som skal kobles sammen.

Hvis data (typisk position) skal sendes UD fra søkortplotteren:
2. På søkortplotteren finder man farven på en UD ledning (på figuren ovenfor er det blå og grå).
3. På det modtagende instrument finder man en IND ledning (på figuren ovenfor er det brun og violet).
4. Sæt de to ledninger sammen.

Hvis data skal IND til søkortplotteren:
5. På søkortplotteren finder man farven på en IND ledning (på figuren ovenfor er det brun og violet).
6. På det modtagende instrument finder man en UD ledning (på figuren ovenfor er det blå og grøn).
7. Sæt de to ledninger sammen.

8. Vigtigt! Check diagrammerne for tilslutning til jord. Nogle fabrikater bruger den sorte strømledning som jord for nmea 0183, mens andre har særskilt jord til nmea 0183.

Envejskommunikation

Hvis data kun skal sendes én vej - f.eks. GPS position fra søkortplotter til VHF - er det tilstrækkeligt kun at bruge én ledning.

Eksempel:

Vi vil forbinde en Garmin GPSmap 526 med en RO-4700 VHF radio, således at positionen fra søkortplotteren kan bruges på VHF radioen til at udsende nødsignal (DSC)

Først slår vi op i installationsvejledningen til vores Garmin 526 og finder ledningsdiagrammet:

Ledningsdiagram for Garmin GPSmap 526
Ledningsdiagram for Garmin GPSmap 526

Vi har brug for at sende data fra GPSmap 526 og finder derfor farven på den første ledige OUT port. Som det ses af diagrammet er denne BLÅ.

Herefter finder vi det tilsvarende diagram for vores VHF radio. Her er den farven GUL på ledningen for den første ledige IND port. Vi kobler derfor denne sammen med den blå ledning fra søkortplotteren.

Endelig tilslutter vi rød og sort ledning til vores 12V batteri. Jvf. diagrammet for vores Garmin virker den sorte ledning som jord både for søkortplotteren og NMEA 0183 netværket. Vores VHF radio har særskilt tilslutning af NMEA 0183 til jord med en grøn ledning, så den skal på minus på batteriet.

Standard strøm/data kabel med nmea 0183
Sammenkobling af Garmin GPSmap 526 til RO-4700 med nmea 0183 envejskommunikation

Tovejskommunikation

Hvis data skal sendes begge veje - f.eks. til og fra en søkortplotter og en kombineret VHF/AIS - skal man benytte både en UD og en IND port på begge instrumenter. Det er vigtigt at man benytter samme port, dvs. at man på en Garmin 526 fra eksemplet ovenfor benytter ledningerne BLÅ (port 1 UD) og BRUN (port 1 IND) eller de tilsvarende ledninger for port 2, dvs. grå og violet.

Eksempel:

Vi vil forbinde en Garmin GPSmap 526 med en RO-4700 VHF radio, således at positionen fra søkortplotteren kan bruges på VHF radioen til at udsende nødsignal (DSC), samt for at få AIS informationerne fra VHF'ens indbyggede AIS modtager ind på søkortplotteren.

På ledningsdiagrammet for GPSmap 526 finder vi nu de rette ledninger for port 1 IND og port 1 UD. Disse er henholdsvis blå og brun.

På ledningsdiagrammet for RO-4800 finder vi ledningen for port 1 IND - denne er gul og forbindes til den blå ledning fra plotteren (præcis som vi gjorde i foregående eksempel)

Vi skal nu også have AIS informationerne ud fra RO-4800 og finder derfor ledningen for port 1 UD. Denne er BLÅ og forbindes til den brune IND ledning på GPSmap 526.

Endelig tilslutter vi rød og sort ledning til vores 12V batteri. Jvf. diagrammet for vores Garmin virker den sorte ledning som jord både for søkortplotteren og NMEA 0183 netværket. Vores VHF radio har særskilt tilslutning af NMEA 0183 til jord med en grøn ledning, så den skal på minus på batteriet.

Sammenkobling af Garmin GPSmap 526 til RO-4700 med nmea 0183 envejskommunikation
Sammenkobling af Garmin GPSmap 526 til RO-4800 med nmea 0183 tovejskommunikation

Indstillinger

På nogle instrumenter er det nødvendigt manuel at indstille dem til at benytte nmea 0183 netværket. Man skal her finde indstillingen for seriel portene og sætte dem til nmea 0183.

Resultat

Wow, vores spaghetti-net af ledninger virker faktisk. Man kan nu udsende DSC på VHF'en og se AIS informationer på plotterskærmen.Sammenkobling af Garmin GPSmap 526 til RO-4800 med nmea 0183 tovejskommunikation
Sammenkobling af Garmin GPSmap 526 til RO-4800 med nmea 0183 tovejskommunikation
AnnoncerWebdesign: CMS Danmark